myduc2013

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 – 2015) huyện Mỹ Đức.

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mỹ Đức gồm 23,146.93 ha tổng diện tích tự nhiên, trong đó: đất nông nghiệp chiếm 66,43%; đất phi nông nghiệp chiếm 32,82%; đất đô thị 2,19%; đất khu bảo tồn thiên nhiên chiếm 12,03%; còn lại đất chưa sử dụng chiếm 0,76%.

sddat201113 (1)

Ảnh minh họa

UBND Thành phố quy định rõ trách nhiệm của UBND huyện Mỹ Đức tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đồng thời tổ chức kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/12 hàng năm.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

11 + 9 =